Wolność i nadzieja

Do dzisiaj istnieje spór kto tak naprawdę jest autorem tej książki

Ksiądz Józef Tischner (https://www.taniaksiazka.pl/autor/jozef-tischner) do dzisiaj przez wiele osób nazywany był nauczycielem wolności i nadziei. Do dzisiaj taka opinia krąży o tym człowieku, który doskonale dał się poznać społeczności polskiej. I pomimo tego, że dzisiaj nie ma go już wśród nas, to jego nauki są ciągle żywe i często wspominane przy okazji wielu wystąpień – nie tylko tych związanych z kościołem. Dzieciństwo przyszłego księdza było bardzo szczęśliwe. Typowe wiejskie dziecko, które miało dwóch młodszych braci i rodziców związanych z edukacją. Dużą część swego dzieciństwa spędził w Łopusznej, gdzie mieszkał z rodzicami w nieistniejącym już budynku szkolnym. Jak dorósł, po zdaniu tzw.dużej matury złożył papiery Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował tam nawet przez rok. Jednak jego droga życiowa była inna. Uczelni nie zmienił, jednak przeszedł na wydział teologiczny, ponieważ Tischner chciał zostać (i udało mu się to) księdzem. Lata 70. i późniejsze czasy to był okres, kiedy świat powoli dowiadywał się o istnieniu tego człowieka. Pracował bardzo intensywnie udzielając się na wielu frontach. Był związany z “Solidarnością” od samego początku. Ten znamienity ksiądz był także uznanym filozofem, jak również człowiekiem do którego lgnęło wiele dzieci. Dzisiaj możemy zapoznać się z jego fantastycznymi dziełami z których można wyciągnąć bardzo mądre wnioski.

“Bóg się rodzi. Oto jestem”

Do dzisiaj istnieje spór kto tak naprawdę jest autorem tej książki. Bowiem znaleźć można tutaj tekst kazania, jakie Tischner wygłosił w Wigilię w starosądeckim klasztorze sióstr klarysek. Całość została jednak tak opracowana, że czytelnik otrzymuje szanse przeczytania wspaniałego dialogu pomiędzy dwoma znakomitymi aktorami – Jerzym Stuhrem i Jerzym Trelą. Jednak śmiało można powiedzieć, że książka, a właściwie treść kazania nie zmieniła swojego znaczenia, dlatego mamy do czynienia z najpiękniejszymi myślami wspaniałego filozofa – księdza.

“Dziennik 1944-1949. Niewielkie pomieszanie klepek”

Tym razem czytelnik ma okazję poznać księdza w momencie, kiedy dopiero dojrzewał. Kiedy jeszcze nie był księdzem, ani filozofem, tylko był chłopcem, który dopiero dojrzewał i poznawał świat dorosłych osób. Jaki był? Co siedziało mu wtedy w głowie? Czy już wtedy wiedział, że jego ścieżki życiowe będą związane z kościołem i Bogiem? Dojrzewanie, miłość oraz wspaniały klimat gór z którymi ksiądz był zawsze mocno związany – warto poznać księdza z czasów, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że wyrośnie z niego tak wspaniały myśliciel i filozof.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Ksiądz dla wszystkich

Życiorys księdza Józefa Tischnera to wielka księga do której można dopisać jeszcze wiele wspaniałych rzeczy

Życiorys księdza Józefa Tischnera to wielka księga do której można dopisać jeszcze wiele wspaniałych rzeczy. Był to człowiek, który zawsze był aktywny. Pod koniec swojego żywota, kiedy zmagał się z nowotworem krtani nadal pracował. On nigdy nie próżnował i zawsze miał jakieś ambitne plany do wykonania. Choroba zabrała księdza w 2000 roku w Krakowie, pozostawiając wielki smutek, żal oraz pustkę. Swój żal w momencie śmierci tak wspaniałego człowieka wyraził nawet ówczesny papież – Jan Paweł II, który powiedział, że “był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskanym o to, by w obronie prawdy nie stracić z oczu człowieka”. Józef Tischner (https://www.taniaksiazka.pl/autor/jozef-tischner) pochowany jest w Łopusznej, gdzie do dzisiaj ludzie nadal pamiętają o nim. Zresztą wielu Polaków nadal pamięta, że był to wyjątkowy kapelan Solidarności. To on wygłosił pamiętne kazanie do przywódców tej partii 19 października 1980 roku. W 1981 był gościem I Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów „Solidarności” w Gdańsku. W całej swojej działalności nie zapominał o górach. Był kapelanem Związku Podhalan i to on od 1982 zainicjował msze święte, które każdego roku w sierpniu były organizowane pod Turbaczem. Nie można zapominać również o tym, że w swoim dorobku ma on wiele wspaniałych książek, które do dzisiaj cieszą się popularnością.

“Dziennik 1944-1949. Niewielkie pomieszanie klepek”

Czy ksiądz Tischner doznał “pomieszania klepek”? Oczywiście, że nie. Czytelnicy mają tutaj do czynienia z młodym człowiekiem, który dopiera wkracza w okres dojrzewania. Ten jeszcze niewinny chłopiec dopiero zaczyna snuć swoje pierwsze prawdziwe plany odnoszące się do dorosłego życia. Tischner pokazuje czytelnikom swoją miłość do gór. Po wstąpieniu do seminarium rozpoczęła się jego przygoda na całe życie z Krakowem. Jednak o Podhalu nigdy nie zapomniał. Czy już wtedy przyszły ksiądz czuł swoje powołanie? Warto poznać młodego Tischnera, który jeszcze nic nie wiedział o życiu. Prywatny dziennik tego wielkiego myśliciela to wspaniała rzecz.

“Drogi i bezdroża miłosierdzia”

O Bożym Miłosierdziu napisano już wiele książek z perspektywy św.Faustyny. Warto jednak poznać spojrzenie księdza na ten temat, który pozwolił sobie na takie refleksje w ostatnich latach swojego życia. Wtedy to sam zmagał się ze śmiertelną chorobą, jaką był rak krtani. Tischner sam zawierzył się Bożemu Miłosierdziu i to jemu powierzał swój los. W swojej książce zawarł on również refleksje odnośnie znaczenia miłosierdzia dla krakowskich Łagiewnik i dla reszty katolickiego świata.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Ksiądz, filozof oraz profesor czyli Józef Tischner i jego działalność

Józef Tischner był polskim prezbiterem, uznanym filozofem a także profesorem wyższych uczelni

Józef Tischner był polskim prezbiterem, uznanym filozofem a także profesorem wyższych uczelni. Urodził się on dokładnie 12 marca 1931 roku na terenie Starego Sącza. Swoje najmłodsze lata spędził w miejscowości Łopuszna. Jego matka była z zawodu nauczycielką natomiast ojciec pełnił funkcję kierownika szkoły. Po ukończeniu 18 lat Józef Tischner podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium.

Józef Tischner – kapłańska posługa oraz kariera profesorska

Po ukończeniu liceum postanowił wybrać się do Krakowa gdzie początkowo podjął studia prawnicze jednak po roku przeniósł się na kierunek teologiczny. Ukończył także Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 roku. W 1959 roku uzyskał stopień magistra a 4 lata później obronił swój doktorat. W latach 1961-1963 pełnił funkcję sekretarza PTT (Polskie Towarzystwo Teologiczne). Przebywał na rocznym stypendium w Belgii a także habilitował się w AKT (Akademia Katolickiej Teologii). Od lat 80. pełnił funkcję dziekana oraz rektora krakowskich uczelni wyższych. W 1999 roku został odznaczony Orderem Orła Białego, który otrzymał z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Józef Tischner – wydawnictwa

Polski prezbiter był autorem naprawdę wielu dzieł filozoficznych. W swoich zbiorach esejów poruszał przede wszystkim problematykę religijną, filozoficzną a także społeczną. Najpopularniejsze wydania Józefa Tischnera to:

  • “Etyka solidarności”
  • “Filozofia dramatu”
  • “Historia filozofii po góralsku”
  • “Spór o istnienie człowieka”
  • “Świat ludzkiej nadziei”
  • “Tischner czy katechizm”.

Józef Tischner śmierć oraz upamiętnienie

Swoje ostatnie lata Józef Tischner spędził zmagając się z rakiem krtani. Zmarł 28 czerwca 2000 roku. Został pochowany w swojej rodzinnej miejscowości Łopuszna. Jego osoba i działalność została upamiętniona poprzez nadanie wielu placówkom oświatowym imię Tischnera. W dodatku jego imieniem nazwano także aule znajdującą się w Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, stypendium przyznawane w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku oraz Nagrodę Znaku i Hestii. W 2003 roku swoją działalność rozpoczęła także fundacja pod nazwą “Instytut Myśli Józefa Tischnera”, której to głównym założeniem jest dalsze upowszechnianie dorobku intelektualnego polskiego prezbitera. W jego rodzinnej miejscowości znajduje się także Dom Pamięci poświęcony jego osobie.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com